Allmän information om optimeringslaborationer och programvara

Länk till information om MAI:s datorsystem för studenter (Sjösystemet).

Länk till information om ThinLinc som kan användas för att köra lab hemifrån.

Nytt operativsystem

I början av 2019 byttes operativsystemet i MAI:s datasaler. För att starta Vineopt/Vileopt/Nileopt skriver man nu i ett terminalfönster:
/courses/TAOP88/dine

Vid inlämning

Inlämning via epost går bra.
Skriv kurskod (TAOP**) samt termin (när du läste kursen) både i rapporten och i "subject"-raden i mailet.
Skriv namn i rapporten/mailet och på alla lösa sidor och bilagor (epostnamn räcker ej).
Behåll en kopia vid inlämning av originalpapper.
Vid mycket sen inlämning kan det krävas att alla labbar (även tidigare godkända) lämnas in tillsammans.

Exempel för Nileopt

Från avsnitt 9.5 i boken Holmberg: Optimering: ex9-5.mod

Exempel för Vineopt

Några exempel på olika problem för Vineopt (i en zip-fil),

Filmer

En introduktion till Vineopt (på Youtube)
En introduktion till Nileopt (på Youtube)

Presentation

Vineopt and friends - OH
Vineopt and friends - handout

Information om programvara

Introduktion,   (in english).
Information om NILEOPT,   (in english).
Information om VILEOPT,   (in english).
Information om VINEOPT,   (in english).
Kort information om GLPK/glpsol/GMPL,   (in english).
Kort information om MATLAB/Octave,   (in english).
Kort information om Python,   (in english).
Information om Snowplan,   (in english).

Kod för att läsa in matlab-datafil (för LP) i Python: lp_init.py.

Matlabguide.

Skal för simplexkod i matlab/octave.
Skal för simplexkod i Python.

Skal för lokaliseringsheuristik i matlab/octave.
Skal för lokaliseringsheuristik i Python.

Skal för GMPL-modell för sudoku.

Kul med GPS och VINEOPT.

Manual till VIGROPT.
Hur man startar VIGROPT.

Mer generell information

GLPK FAQ
Komplett manual för GLPK/glpsol. (213 sidor. Skriv ej ut i onödan.)
Komplett manual för GMPL. (70 sidor. Skriv ej ut i onödan.) För kursspecifika uppgifter, se respektive kurssida.

Problemdata till laborationer

LP-problem, datafiler för matlab:
lab1-test.mat, lab1-obegr.mat, lab1-cloetta.mat, lab1-mus.mat, lab1-luma.mat,
lab1-p39.mat, lab1-p50.mat, lab1-p60.mat, lab1-p70.mat,
lab1-small.mat, lab1-big.mat, lab1-israel.mat.

LP-problem, datafiler för Python:
lab1-test.npz, lab1-obegr.npz, lab1-cloetta.npz, lab1-mus.npz, lab1-luma.npz,
lab1-p39.npz, lab1-p50.npz, lab1-p60.npz, lab1-p70.npz,
lab1-small.npz, lab1-big.npz, lab1-israel.npz.

LP-problem, matlabkod:
lab1cloetta.m, lab1mus.m, lab1luma.m,
lab1p39.m, lab1p50.m, lab1p60.m, lab1p70.m.

Alla LP-problem för matlab i en zip-fil.
Alla LP-problem för Python i en zip-fil.

LP-problem, VILEOPT-format:
lab1cloetta.vlp, lab1mus.vlp, lab1luma.vlp, lab1p39.vlp.

LP-problem, GMPL-format:
Modellfil kdiet.mod, datafil kdiet1.dat, datafil kdiet2.dat, datafil kdiet3.dat, datafil skog1.dat,
datafil kcov1.dat, datafil kcov2.dat, datafil kcov3.dat,
datafil sudo-160125.dat, datafil sudo-160806.dat, datafil sudo-160813.dat, datafil sudo-160820.dat.

Lokaliseringsproblem:
floc1.dat, floc1.m, floc1.mat, floc1.npz
floc2.dat, floc2.m, floc2.mat, floc2.npz
floc3.dat, floc3.m, floc3.mat, floc3.npz
floc4.dat, floc4.m, floc4.mat, floc4.npz
floc5.dat, floc5.m, floc5.mat, floc5.npz
floc6.dat, floc6.m, floc6.mat, floc6.npz
floc7.dat, floc7.m, floc7.mat, floc7.npz
floc8.dat, floc8.m, floc8.mat, floc8.npz

Alla lokaliseringsproblem i en zip-fil.

Vinjettdata (zippade, i Vineopt-format) för TAOP86 Komb Opt Miljö:
Liten tur, mellantur, stor tur (nästan plan), stor tur (inte plan).
Liten karta, mellankarta, mellanstor karta (geografiskt bra), stor karta (generell graf, ej plan).

Ovanstående vinjettdata i en zip-fil.

Länkar relaterade till laborationsprogrammen

GLPK (GNU Linear Programming Kit), se http://www.gnu.org/software/glpk/, innehållande GMPL och glpsol.

Octave, se http://www.gnu.org/software/octave/, som kan ersätta MATLAB.

Länkar till information om Matlab

Andra intressanta länkar


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-18