Göm meny

I (Industriell ekonomi civing)

TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor
TAOP34 Optimering av stora system
TAOP52 Optimeringslära, grundkurs
TAOP62 Optimeringslära, fortsättningskurs
TATA31 Linjär algebra
TATA34 Analys, överkurs
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA69 Flervariabelanalys
TATA82 Diskret matematik
TATB01 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28