Göm meny

Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)

TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TATA24 Linjär algebra
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA57 Transformteori
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år)
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år)
TATB01 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi
TATM85 Funktionalanalys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28