Göm meny

TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs)

OBS! Vartannatårskurs. Ges ej 2014

Ämnesområde
Matematisk Statistik

Poäng
6 hp

Examinator
Torkel Erhardsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torkel.erhardsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29