Göm meny

TANA81 Beslutspunkter och Milstolpar:

Kravspecifikation

Normalt upprättas en kravspecifikation gemensamt av projektgruppen och beställaren. I kursen antas denna del av projektet vara avklarad och gruppen har en färdig kravspecifikation att utgå ifrån.

Beslutspunkter: BP0, BP1 används ej.

Projektplan

Projektplanen är till för att tydliggöra hur gruppen tänker sig att angripa projektuppgiften. Planen skall beskriva vilka resurser som finns tillgängliga samt hur dessa resurser skall förselas. Centralt för projektplanen är aktivitetslistan

Beslutspunkter: BP2, BP3 används ej.

Systemleverans (Bas)

Det är vanligt att man i större projekt har extra beslutspunkter under utförandefasen av projektet för att hålla kunden informerad då delsystem har färdigställts. Vanligtvis innebär det att beställaren får tillgång till de delar av projektet som är avklarade.

Beslutspunkter: BP4.

Slutleverans

Nu skall projektet ha nått målet. Alla krav och all dokumentation skall vara färdigställda. Då det konstaterats att målen med projektet uppnåtts avslutas projektet och projektgruppen upplöses.

Beslutspunkter: BP5. BP6 används ej.

Efter godkända beslutsprotokoll för BP2, BP4, och BP5 anses gruppen vara godkänd på projektarbetet och denna del av kursen är avslutad!


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2020-01-22