Göm meny

TAOP07 Optimeringslära grundkurs


Kortfattade lösningar på tentamen den 26 mars 2022.

Betygsgränser: för betyg 3, 4 och 5 krävdes 8, 13 respektive 17 poäng.


Kursen är våren 2022 organiserad på ett nytt sätt. Den består av:

Föreläsningar (13): Består av traditionellt föreläsningsmaterial, med teori, exempel, etc. Samtliga föreläsningar finns inspelade (från förra läsåret) och är tillgängliga i menyn till vänster. Tiderna i schemat finns bara för att indikera när man bör titta på inspelningarna.

Seminarier (6): Läraren demonstrerar praktisk problemlösning på tavlan. (Det blir ingen självverksamhet.) Seminarierna kommer huvudsakligen att behandla grundläggande problemställningar och färdigheter. Uppgifterna som löses är inte hämtade från exempelsamlingen. Seminarierna ges för två grupper som är schemalagda parallellt (i 60-salar).

Seminarium 1: lösningar på de två uppgifterna på simplexmetoden

Seminarium 2: lösning på den sista uppgiften

Seminarium 3: lösningar på de två sista uppgifterna

Handledningstillfällen (6): Avsedda för att besvara frågor från kursdeltagarna på uppgifter, teori, etc. (Det blir inga gemensamma genomgångar av lösningar, etc.) Ha gärna med väl förberedda och konkreta frågor. Varje handledningstillfälle är schemalagt i en 60-sal. Det är vid handledningstillfällena även möjligt att ställa frågor via Zoom (se länk till vänster).

Laborationer (3): Datorlaborationer på schemalagd tid (som är uppdelad på fyra 30-grupper). De kan även göras på egen hand.


Kursinnehållet och examinationen är oförändrade jämfört med tidigare läsår.


Ämnesområde
Optimeringslära

Poäng
6 hp

Examinator
Torbjörn Larsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-07