Göm meny

TAOP07 Optimeringslära grundkurs


OBS: Möjligheten att lämna in laborationsredovisningar i Lisam stänger fredagen den 19 mars. De som då inte är godkända på samtliga laborationerna måste göra om alla ett annat läsår.Tentamen fredagen den 26 mars kl 14 kommer att ges digitalt på distans. Den kommer att distribueras och lämnas in via WISEflow.

Vid tentamen är det tillåtet att använda hjälpmedel såsom böcker och exempelsamlingar, lösta exempel, gamla tentamina med lösningar, sökningar på internet och miniräknare. På grund av att hjälpmedel tillåts kan betygsgränserna komma att höjas något.

Det är inte tillåtet att använda någon form av programvara eller lösare. Observera att det, liksom vid en vanlig salstentamen, naturligtvis är helt otillåtet att kommunicera med andra personer under tentamenstiden.


Ämnesområde
Optimeringslära

Poäng
6 hp

Examinator
Torbjörn Larsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-14