Göm meny

TAOP07 Optimeringslära grundkurs

Information om tentamen tisdagen den 9 juni kl 14:

Tentamen ges på distans. Den kommer att distribueras och lämnas in via WISEflow, vilket är ett system för digital examination. Endast de som är anmälda till tentamen kommer att kunna tentera.

Vid tentamen är det tillåtet att använda hjälpmedel såsom böcker och exempelsamlingar, lösta exempel, gamla tentamina med lösningar, sökningar på internet och miniräknare. På grund av att hjälpmedel tillåts kan betygsgränserna komma att höjas något.

Det är inte tillåtet att använda någon form av programvara eller lösare. Observera att det, liksom vid en vanlig salstentamen, naturligtvis är helt otillåtet att kommunicera med andra personer under tentamenstiden.

Lösningar skickas in digitalt via WISEflow senast en halvtimme efter tentamenstidens slut. Säkerställ att all text är synlig och läsbar. Alla lösningar måste skickas in som ett enda pdf-dokument. För att göra om ett antal jpeg-bilder till ett dokument på pdf-format kan man tex använda CamScanner. Prova före tentamenstillfället hur Du sätter samman flera bilder till ett pdf-dokument.

Vid inskicket ska Ditt Flow-ID nummer ges. Detta hittar Du genom att förhandsgranska Ditt försättsblad i WISEflow. Observera att detta helt enkelt är ett löpnummer (1, 2, 3, ...) bland de tenterande. (Förväxla inte med ID-numret för själva tentamen.) Om många skickar in sina tentamina samtidigt så kan det ta flera minuter innan WISEflow bekräftar inskicket.

Några dagar före tentamen får de som är anmälda till tentamen ett e-brev med instruktioner.


Ämnesområde
Optimeringslära

Poäng
6 hp

Examinator
Torbjörn Larsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-31