Göm meny

TAOP07 Laborationer


Laborationerna går vt 2022 i datorsalar på tider enligt schemat. Vid dessa tider finns det handledning att tillgå och laborationerna redovisas även vid dessa tillfällena.

Det går även att göra laborationerna på egen hand eller på distans, samt redovisa vid ett schemalagt laborationstillfälle. Allmän information om fjärrinloggning till datorerna i Sjösystemet finns här. Eftersom det är ett Linux-system är det lämpligast att ansluta med hjälp av ThinLinc.

Laboration 1
Introduktion till AMPL
Filer till laboration 1:   lpuppgift.dat   olja.mod   olja.dat

Laboration 2

Laboration 3


Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-04