Göm meny
Kursinformation TAOP88

TAOP88 Optimering för ingenjörer

Kursinformation vt 2024

Detta är en grundkurs i optimeringslära som ges vt1 och ht1 för olika studentgrupper.

Ämnesområde: Tillämpad matematik: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Fler- och envariabelanalys, linjär algebra, matlab eller python.

Timplan: Föreläsningar 20 h, lektioner 18 h, laborationer 10 h.

För en närmare beskrivning av tidsplanen för kursen samt detaljer i kursinnehållet, se undervisningsplanen.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 4,5hp, och laborationer, 1,5hp. Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Betygsgränser är normalt 16 poäng för godkänt, 24 poäng för betyg 4 samt 32 poäng för betyg 5.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator och föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.
Lektionshandledare och labhandledare: Kaj, Adeline Jansson

Schema: Timeedit

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP88/index.html

Distans:
Kursen har under pandemin givits på distans, med hjälp av ett större antal filmer. Information om detta återfinns här och är till största delen fortfarande relevant (förutom exakta datum). Filmerna kan fortfarande underlätta inlärningen.

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2024-01-08