Göm meny

TATA24, Kursmaterial hösten 2023

Kurslitteratur

  • Kursbok: Linjär algebra, av Ulf Janfalk, 2021, ska finnas att köpa på Bokab i Kårallen. (Upplagor från 2012 och framåt fungerar också.)
  • Problemsamling: Exempelsamling till Janfalk, U: Linjär algebra, av Ulf Janfalk, 2021. Äldre versioner av problemsamlingen, som passar till äldre upplagor av kursboken, finns på hemsidan för TATA31.

 

Föreläsningsmaterial

Följande föreläsningsmaterial finns.

 

Vinjetter för IT


Sidansvarig: jan.snellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-06