Göm meny
(Svensk version finns längre ner på sidan.)

TATA27 Partial Differential Equations

News
Nothing particular at the moment.
Online teaching spring 2021
Because of COVID-19 restrictions, the course was online during the spring semester 2021, with prerecorded video lectures, and class meetings via Microsoft teams. The course was given in English.
Credits
6 ECTS credits
Course Syllabus
Course syllabus spring 2021 according to LiU Studieinfo.
Schedule
Detailed schedule for the Teams seminars, spring 2021.
Schedule from TimeEdit LiU, spring 2021.
Examination
Written exam TEN1 (6 ECTS).
Upcoming exams (LiU Student Portal).
Examiner and teacher
Hans Lundmark (from spring 2021; before that it was David Rule).
Language
The course is normally given in English, since it is usually attended by some exchange students. Otherwise it is given in Swedish, but all course materials are in English.
Literature
Course evaluations and changes to the course

Previous course evaluations can be found by searching for "TATA27" in Evaliuate.

No particular changes have been prompted by the course evaluations. However, some things may of course be different this time because of the distance teaching and the change of examiner.

Other information

The course is given every second year (odd-numbered years).

David Rule served as examiner when the course was given in 2015, 2017 and 2019. For material from back then, see his old course webpage.


TATA27 Partiella differentialekvationer

Aktuellt
Inget särskilt för tillfället.
Distansundervisning vårterminen 2019
På grund av covid-19-restriktionerna gavs kursen som distanskurs vårterminen 2019. För mer information, se den engelska texten ovan.
Poäng
6 hp
Kursplan
Kursplan vt 2021 enligt LiU Studieinfo.
Schema
Undervisningsschema vt2021 från TimeEdit LiU.
Examination
Skriftlig tentamen TEN1 (6 hp).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinator och lärare
Hans Lundmark (fr.o.m. vt 2021; innan dess var det David Rule).
Språk
Kursen ges vanligtvis på engelska, eftersom det brukar finnas utbytesstudenter som läser den. I annat fall ges den på svenska, men allt kursmaterial är på engelska.
Litteratur
 • Det mesta av kursinnehållet täcks av David Rules föreläsningsanteckningar från 2019 [pdf]. (Frasen "homework problems" i texten refererar till de övningar [pdf] som användes vid det kurstillfället.)

  Nedanstående böcker kan konsulteras vid behov.

 • Walter A. Strauss, Partial Differential Equations: An Introduction, Second Edition, John Wiley & Sons (2008).

  Cover of Strauss's book

  Denna bok är den huvudsakliga referensen för kursen. Tyvärr är den väldigt dyr i tryckt form. Som e-bok är den betydligt billigare (men säljs bara med Adobe DRM).

  LiUB (universitetsbiblioteket) har tre tryckta exemplar på Vallabiblioteket, varav ett på kursreferenshyllan. Av licensskäl har de inte möjlighet att införskaffa den som e-bok. Vissa delar kan läsas via Google Books. Rättelser finns på författarens hemsida (närmare bestämt här).

 • Lawrence C. Evans, Partial Differential Equations, Second Edition, American Mathematical Society (2010).

  Cover of Evans's book

  Detta är en mer avancerad (och mycket omfattande) bok, till stora delar på doktorandnivå.

  LiUB har inte möjlighet att införskaffa den som e-bok, men det finns ett tryckt exemplar på Vallabiblioteket. Vissa delar kan läsas via Google Books. Rättelser finns på författarens hemsida.

 • Gerald B. Folland, Introduction to Partial Differential Equations, Second Edition, Princeton University Press (1995).

  Cover of Folland's book

  Denna bok ligger också på en mer avancerad nivå.

  Den finns tillgänglig som e-bok via LiUB, som också har ett tryckt exemplar på Vallabiblioteket och ett på Campus Norrköpings bibliotek. Rättelser finns på författarens hemsida.

Kursutvärderingar och ändringar i kursen

Gamla kursutvärderingar kan hittas genom att söka på "TATA27" i Evaliuate.

Inga särskilda ändringar har föranletts av kursvärderingarna. Däremot kan naturligtvis en del saker blir annorlunda denna gång på grund av distansläget och bytet av kursansvarig.

Övrig information

Kursen ges vartannat år (udda årtal).

David Rule var examinator när kursen gavs 2015, 2017 och 2019. För material från dessa kurstillfällen, se hans gamla kurshemsida.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2021-10-10