Göm meny
(Svensk version finns längre ner på sidan.)

TATA27 Partial Differential Equations

News
The results of the exam 2023-08-14 were reported to Ladok 2023-08-24. To have a look at the grading of your exam, please contact the Student Service Desk at MAI. There will be no "tentavisning"; you can just contact me (Hans) directly if you have any questions about the grading.
The pdf file with the exercises was last updated 2023-06-01.
General information
The course is given every second year, in the spring semester of odd-numbered years. So the next time will be spring 2025.
Teaching, spring 2023
There will be 20 classroom lessons (10 in period vt1 and 10 in period vt2); see the schedule. Note that the course will be given in a flipped classroom style, with prerecorded video lectures that you are supposed to watch in advance (starting from lesson 2).
Credits
6 ECTS credits
Course Syllabus
Course syllabus spring 2023 according to LiU Studieinfo.
Examination
Written exam TEN1 (6 ECTS).
Upcoming exams (LiU Student Portal).
Examiner and teacher
Hans Lundmark (from spring 2021; before that it was David Rule).
Language
The course is normally given in English, since it is usually attended by some exchange students. Otherwise it is given in Swedish, but all course materials are in English.
Literature
Course evaluations and changes to the course

Previous course evaluations can be found by searching for "TATA27" in Evaliuate.

No particular changes for the 2023 version of the course have been prompted by the course evaluations. But two lessons have been added compared to 2021, and this time the lessons are in the classroom instead of online.

Other information

David Rule served as examiner when the course was given in 2015, 2017 and 2019. For material from back then, see his old course webpage.


TATA27 Partiella differentialekvationer

Aktuellt
Se den engelska texten ovan.
Allmänt
Kursen ges vartannat år (udda årtal).
Undervisning vårterminen 2023
Undervisningen består av 20 lektioner (10 i period vt1 och 10 i period vt2); se schemat. Observera att kursen kommer att ges i ett flipped classroom-format, med förinspelade videoföreläsningar som du förväntas titta på i förväg (fr.o.m. lektion 2).
Poäng
6 hp
Kursplan
Kursplan vt 2023 enligt LiU Studieinfo.
Examination
Skriftlig tentamen TEN1 (6 hp).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinator och lärare
Hans Lundmark (fr.o.m. vt 2021; innan dess var det David Rule).
Språk
Kursen ges vanligtvis på engelska, eftersom det brukar finnas utbytesstudenter som läser den. I annat fall ges den på svenska, men allt kursmaterial är på engelska.
Litteratur
Kursutvärderingar och ändringar i kursen

Gamla kursutvärderingar kan hittas genom att söka på "TATA27" i Evaliuate.

Inga särskilda ändringar inför kurstillfället 2023 har föranletts av kursvärderingarna. Men två lektioner har lagts till jämfört med 2021, och lektionerna ges på plats istället för på distans.

Övrig information

David Rule var examinator när kursen gavs 2015, 2017 och 2019. För material från dessa kurstillfällen, se hans gamla kurshemsida.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2023-09-25