Göm meny

TATA42, kursinformation vt 2024

Kurs-PM och allmän information

Kurslitteratur

  • Matematisk analys, en variabel, av Göran Forsling och Mats Neymark, Liber 2011, andra upplagan (rättelser: se TATB01).
  • Problem för envar, sammanställd vid Matematiska institutionen, 2023

Tidigare kursutvärderingar och ändringar inför vt2024

  • Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA42 i Evaliuate.
  • Frivilliga digitala kontrollskrivningar införs
  • Det har inte i kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt. Uppgiftsprogrammet är samma som 2023.

Sidansvarig: Ulf Janfalk
Senast uppdaterad: 2024-01-09