Göm meny

TATA42, kursinformation vt 2023

Kurs-PM och allmän information

Kurslitteratur

Tidigare kursutvärderingar och ändringar inför vt2023

  • Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA42 i Evaliuate.
  • Nytt tentaformat 2023: I fortsättningen kommer det krävas att man presterar något inom vart och ett av kursens fyra delområden (I. Maclaurin- och Taylorutveckling; II. Differentialekvationer; III. Generaliserade integraler, numeriska serier och potensserier; IV. Integraltillämpningar).
  • Det har inte i kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt. Jämfört med vt2022 har vissa ändringar i uppgiftsprogrammet gjorts.

  • Sidansvarig: Ulf Janfalk
    Senast uppdaterad: 2023-03-02