Göm meny

TATA69 Kort historik

TATA69 (6hp) är en något nedbantad version av flervariabelanalyskursen TATA43 (8hp). M-programmet läste förut TATA43, men EM-nämnden behövde en lite mindre kurs av programplaneringsskäl, så avsnittet om optimering togs bort, med motiveringen att grundkursen i optimering gjordes obligatorisk. (Ganska snart blev optimeringskursen valfri igen, men det är en annan historia…) Kursinnehållet i övrigt är samma som för TATA43.

Kursen gavs för första gången höstterminen 2010, med Andreas Rosén som kursansvarig, då över bägge läsperioderna ht1 och ht2. År 2011 ändrades detta till period ht1 enbart. Hans Lundmark tog över som kursansvarig (för M, DPU och EMM) fr.o.m. höstterminen 2012. Vårterminen 2017 bytte även I och Ii till att läsa TATA69 (istället för TATA43), med Göran Bergkvist som kursansvarig för dessa program. Vårterminen 2019 tog Tomas Sjödin över kursansvaret för I/Ii.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2019-11-29