NMAC23/25/26, 2008 

Lösningsförslag till uppgifter i datorlektion 1&2 

Kurt Hansson, MAI 

Uppgift 1.4:36. Kol-14 datering. 

Uppgift 1.4:48. Universums Ã¥lder. 

Uppgift 1.4:63. Halvsfärisk tank. 

Uppgift 1.5:34. Reservoar med smutsigt vatten. 

Uppgift 2.1:25. Populationskinetik.