Göm meny

IT-programmet

TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS36 Sannolikhetslära (ersatt av TAMS42_HT)
TAMS42 Probability and Statistics
TANA09 Datatekniska beräkningar
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar (ersatt av TAOP89)
TAOP89 Optimering för IT
TATA24 Linjär algebra
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA55 Abstrakt algebra
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA76 Flervariabelanalys
TATA79 Inledande matematisk analys (har bytt kurskod till TATB04)
TATB04 Inledande matematisk analys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28