Göm meny

U-programmet (Mjukvaruteknik)

TANA09 Datatekniska beräkningar
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TATA24 Linjär algebra
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA65 Diskret matematik
TATA79 Inledande matematisk analys (har bytt kurskod till TATB04)
TATA91 En- och flervariabelanalys
TATB04 Inledande matematisk analys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28