Göm meny

U (Mjukvaruteknik civing)

TANA09 Datatekniska beräkningar
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TATA24 Linjär algebra
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA65 Diskret matematik
TATA91 En- och flervariabelanalys
TATB04 Inledande matematisk analys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28