Göm meny

Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)

TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs
TAOP34 Optimering av stora system
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs)
TATA24 Linjär algebra
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år)
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år)
TATA77 Fourieranalys
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år)
TATB01 Matematisk grundkurs
TATM38 Matematiska modeller i biologi
TATM85 Funktionalanalys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28