Göm meny

DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)

TADI31 Diskret matematik, Ing
TAIU05 Linjär algebra
TAIU06 Matematisk statistik
TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab
TAIU08 Flervariabelanalys
TAIU10 Analys i en variabel
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TATA83 Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28