Göm meny

TANA81 Tider och Kursmoment

Nedan följer en ungefärlig plannering av hur projektarbetet är tänkt att fortskrida. Gruppen har viss frihet att efter samråd med handledare och/eller beställare ändra tider lite men alla moment (utom efterstudien) måste vara avklarade i tid för den avslutande mini-konferensen.

Vecka Aktivitet Beskrivning
Vecka 3 Beställarmöte

På beställarmötet presenteras projektet för gruppen.

Vecka 4 Gruppkontrakt

Gruppkontraktet skall skickas till beställare och kursansvarig senast Tisdag 24/1 klockan 17.00.

Vecka 6 Projektplan

Projektplanen skall skickas till handledare och beställare senast Tisdag 7/2 klockan 17.00.

Vecka 6 Beslutspunkt 2

Projektplanen skall godkännas och gruppen börja utförandefasen i projektet. Gruppen är ansvarig för att tid för ett beslutsmöte bokas. Beställaren skall delta i mötet. Senast Fredag 10/2.

Vecka 8 Beslutspunkt 3

I större projekt presenetras ofta delresultat och lösningsförslag för kund innan arbetet med implementering startar. Vissa teoretiska moment i projektet skall redovisas för beställaren senast Onsdag 22/2.

Vecka 14 Delleverans

Leverans av det utvecklade programsystemet, och ett utkast på den artikel där arbetet presenteras, skall ske senast Torsdag 6/4 klockan 17.00.

Vecka 16 Beslutspunkt 4

Här godkänns det utvecklade systemet och det utkast på artikel som gruppen skickat in. Gruppen är ansvarig för att tid för ett beslutsmöte bokas. Beställaren skall delta i mötet. Mötet skall hållas senast Torsdag 20/4

Vecka 18 Slutleverans

Gruppen skall skicka den färdiga artikeln till handledare, beställare och språklärare. Detta skall ske senast Torsdag 5/5 klockan 17.00.

Vecka 19 Beslutspunkt 5

Nu skall projektarbetet godkännas och projektet avslutas. Mötet hålls i samband med projektkonferensen.

Vecka 19 Projektkonferens

Kursen avslutas med en mini-konferens där grupperna får presentera sina resultat inför övriga grupper.

Vecka 20 Efterstudie

Efterstudien skall skickas till kursansvarig senast Fredag 19/5 klockan 17.00.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2023-01-16