Göm meny
Kursinformation TAOP89

TAOP89 Optimering för IT

Bilder från föreläsningar

Föreläsningsbilderna ges i tre versioner: 4 i 1 (fyra bilder på varje sida, för utskrift), 1 i 1 (en bild på varje sida), och helbild (för att titta på som föreläsning).

Tips: Ladda ner helbildsversionen och titta på den med ett program som som visar en sida i taget och tillåter snabba bildväxlingar.

Fö 1: Introduktion, LP-exempel: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 2-3: Linjär optimering: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 4: Grafer, träd, cykler: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild

Fö 5: Vägar och flöde: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 6: Flöde i nätverk: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 7: Konvexitet och optimalitetsvillkor: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 8: Olinjär optimering med bivillkor: För utskrift: 4 i 1, 4 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 9: Heltal: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

Fö 10: Komplexitet, heuristiker: För utskrift: 4 i 1, 1 i 1. Ej för utskrift: helbild.

För utskrift: Kurssammanfattning. Ej för utskrift: helbild.

Filmer: Utdrag från föreläsningar

Följande filmer innehåller små delar av mina föreläsningar, närmare bestämt konkret problemlösning utan speciellt mycket förklaring. Tanken är att man ska kunna repetera dessa bitar efter föreläsningen. (Filmerna uppdateras inte varje år, så mindre skillnader kan uppträda.)

Simplexmetoden.
LP-dualitet.
Billigaste uppspännande träd.
Handelsresandeproblemet.
Kinesiska brevbärarproblemet.
Billigaste väg.
Maxflödesproblemet.
Dynamisk programmering för kappsäcksproblemet.
Simplexmetoden för minkostnadsflödesproblemet.
Ungerska metoden för tillordningsproblemet.
KKT-villkoren.
Zoutendijks metod för olinjär optimering med bivillkor.
Land-Doig-Dakins metod för linjära heltalsproblem.
Flera olika heuristiker.


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2022-09-15