Göm meny
Kursinformation TAOP89

TAOP89 Optimering för IT

Följande lösningar är inte fullständiga. Det som saknas är figurer, såsom grafer och grafisk lösning av LP-problem. För billigaste väg-problem och maxflödesproblem måste vägsökningar visas tydligare, bl.a. med nodpriser. Basträd i minkostnadsflöde och 1-träd för handelsresande bör också ritas.

Tidigare tentor

Tenta 240103, svar 240103.
Tenta 231025, svar 231025.
Tenta 230825, svar 230825.
Tenta 221024, svar 221024.
Tenta 220104, svar 220104.
Tenta 211027, svar 211027.
Tenta 210827, svar 210827.
Tenta 210104, svar 210104. (Distanstenta, lite annorlunda.)
Tenta 201027, svar 201027.

Tidigare tentor i TAOP86

(TAOP86 är en föregångare till TAOP89, inte identisk, men stora delar av tentorna är relevanta.)

Tenta 191021, svar 191021.
Tenta 190107, svar 190107.
Tenta 181022, svar 181022.
Tenta 171017, svar 171017.
Tenta 170107, svar 170107.
Tenta 161028, svar 161028.
Tenta 160826, svar 160826.
Tenta 160108, svar 160108.
Tenta 151030, svar 151030.
Tenta 150828, svar 150828.
Tenta 150110, svar 150110.
Tenta 141024, svar 141024.
Tenta 140829, svar 140829.
Tenta 140108, svar 140108.
Tenta 131028, svar 131028.
Tenta 130603, svar 130603.
Tenta 130311, svar 130311.
Tenta 120822, svar 120822.
Tenta 120522, svar 120522.
Tenta 120310, svar 120310.
Tenta 110610, svar 110610.
Tenta 110319, svar 110319. (Av misstag blev uppgift 1h mer arbetsam än det var tänkt.)
Tenta 100826, svar 100826.
Tenta 100611, svar 100611.
Tenta 100316, svar 100316.

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2024-01-10