Göm meny

TATA42 Envariabelanalys, del2 för M, DPU och EMM.

 • Kursen kommer gå på plats i enlighet med i TimeEdit publicerat schema hela VT2.
 • Allt föreläsnings- och videomaterial som producerats under pandemiversionen av kursen kommer ligga kvar.
 • På grund av den låga närvaron på lektionerna i vissa av lektionsgrupperna har vi dragit ner till två lektionsgrupper för M1. I schemat syns detta som att M1a och M1b är en lektionsgrupp och M1c och M1d en. Skulle läget ändras och det blir trångt i salarna så ökar vi naturligtvis ut kapaciteten.
 • På föreläsningarna och i videomaterialet använder jag ibland programmet Maple. Detta är ett s.k. Computer Algebra system som kan göra alla de beräkningar ni skall lära er (derivera, integrera, förenkla, etc.). Jag rekommenderar alla att skaffa sig ett sådant program. Ni måste inte skaffa er Maple, det finns flera program av denna typ (Mathematica, Wolphram alfa m.fl.). Att jag förespråkar Maple beror inte på att det är bäst utan för att det är det program som jag kan. Jag kommer att lägga ut Maple Worksheets med de kalkyler jag själv visar. Använd dem för att träna på hur man kan använda Maple. Den här typen av program kan vara till stor hjälp när man räknar på egen hand. Maple är gratis för er studenter och skall enligt LiU:s hemsida vara tillgängligt för er via "MinIT".
____________________

Föreläsningar

Föreläsning 1

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Föreläsning 4

Exemplen nedan är de som kommer gås igenom på föreläsningen tisdag 4/4, 15.15-17 (får se om vi hinner alla). Titta gärna igenom dem innan. Kör som bildspel.

Föreläsning 5

Föreläsning 6

Föreläsning 7

Föreläsning 8

Exemplen nedan är de som kommer gås igenom på föreläsningen fredag 21/4, 15.15-17 (får se om vi hinner alla). Titta gärna igenom dem innan. Kör som bildspel.

Föreläsning 9

Föreläsning 10

Föreläsning 11

Föreläsning 12

Föreläsning 13

Exemplen nedan är de som kommer gås igenom på föreläsningen tisdag 9/5, 13.15-15 (får se om vi hinner alla). Titta gärna igenom dem innan. Kör som bildspel.
 • Exempel 1, uppskattning av generaliserad integral, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 2, konvergensunderökning av generaliserad integral, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 3, konvergensunderökning av serie, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 4, förutsättningarna i Leibniz kriterium, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 5, en viktig skillnad mellan generaliserade integraler och serier, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 6, konvergensunderökning av potensserie med rotkriteriet, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 7, konvergensunderökning av potensserie med kvotkriteriet, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 8, beräkning av en series summa med hjälp av potensserier, bildspel, version för utskrift,
 • Exempel 9, potensserielösning av ODE, bildspel, version för utskrift,
 • Arbetsblad till Maple

Föreläsning 14

Föreläsning 15

Föreläsning 16

Exemplen nedan är de som kommer gås igenom på föreläsningen tisdag 23/5, 13.15-15 (får se om vi hinner alla). Titta gärna igenom dem innan. Kör som bildspel. ____________________

Videomaterial

____________________

Sidansvarig: ulf.janfalk@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-07