Göm meny

Optimeringslära

93MA53 Matematik: Optimeringslära, grundkurs för Lärarutbildning
ETE351 Grundläggande optimeringslära för Distanskurser
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för I-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för IT-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Y-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Medicinsk teknik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Yi-programmet
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Y-programmet
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för Design och produktutveckling
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för I-programmet
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för M-programmet
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för Y-programmet
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för D-programmet
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TAOP34 Optimering av stora system för I-programmet
TAOP34 Optimering av stora system för M-programmet
TAOP34 Optimering av stora system för Y-programmet
TAOP34 Optimering av stora system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP52 Optimeringslära, grundkurs för Ii-programmet
TAOP52 Optimeringslära, grundkurs för I-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för D-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för IT-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för KB-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för TB-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP62 Optimeringslära, fortsättningskurs för Ii-programmet
TAOP62 Optimeringslära, fortsättningskurs för I-programmet
TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar (ersatt av TAOP89) för IT-programmet
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Y-programmet
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP88 Optimering för ingenjörer för Design och produktutveckling
TAOP88 Optimering för ingenjörer för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för KB-programmet
TAOP88 Optimering för ingenjörer för Medicinsk teknik
TAOP88 Optimering för ingenjörer för M-programmet
TAOP88 Optimering för ingenjörer för TB-programmet
TAOP89 Optimering för IT för IT-programmet
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO för Y-programmet

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28