Göm meny

Optimeringslära

93MA53 Matematik: Optimeringslära, grundkurs för Lärarutbildning
ETE351 Grundläggande optimeringslära för Distanskurser
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för IT (informationsteknologi civing)
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för DPU (Design och produktutveckling civing)
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för I (Industriell ekonomi civing)
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för M (Maskinteknik civing)
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för D (Datateknik civing)
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
TAOP34 Optimering av stora system för I (Industriell ekonomi civing)
TAOP34 Optimering av stora system för M (Maskinteknik civing)
TAOP34 Optimering av stora system för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAOP34 Optimering av stora system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP52 Optimeringslära, grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAOP52 Optimeringslära, grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för D (Datateknik civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för IT (informationsteknologi civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för KB (Kemisk biologi civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för TB (Teknisk biologi civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för U (Mjukvaruteknik civing)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP62 Optimeringslära, fortsättningskurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAOP62 Optimeringslära, fortsättningskurs för I (Industriell ekonomi civing)
TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar (ersatt av TAOP89) för IT (informationsteknologi civing)
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för DPU (Design och produktutveckling civing)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för KB (Kemisk biologi civing)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för MED (Medicinsk teknik civing)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för M (Maskinteknik civing)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för TB (Teknisk biologi civing)
TAOP89 Optimering för IT för IT (informationsteknologi civing)
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28