2 TANA81 - MAI:www.liu.se
Göm meny

TANA81 Undervisningsplan

Närvaro på föreläsningar är en del av examinationen och därför obligatoriskt! 2

Period VT1


Föreläsning 1: LIPS och Projektinformation

Då större projekt skall genomföras använder man ofta en färdig modell för hur arbetet skall organiseras. Här ges en allmän översikt över projektmodellen LIPS, samt en genomgång av hur denna skall användas i kursen. Det klargörs även vad som ingår i kursen och vad som krävs för att bli godkänd på föreläsningsserien och projektarbetet.

Föreläsningsanteckningar: F1-TANA81-Introduktion.pdf.
Föreläsare: Fredrik Berntsson.

Föreläsning 2: Projektplanen och Beställarmöten

Det första dokument som skall skrivas är projektplanen. Här ges en genomgång av vad den skall innehålla för information. Dessutom får grupperna träffa sin beställare och handledare.

Föreläsningsanteckningar: F2-TANA81-Projektplanen.pdf
Föreläsare: Fredrik Berntsson.

Föreläsning 3-4: Programmering i Matlab I

Matlab är ett programeringssystem som är väl lämpat för att arbeta med matematiska problem. Traditionella programspråkskonstruktioner, som loopar och villkorssatser, finns men även stöd för mera avancerade matrisoperationer som beräkning av egenvärden eller lösning av ekvationssystem. Här ges en introduktion till Matlab. Efter föreläsningen finns ett antal uppgifter som skall lösas. Redovisning sker genom att koden skickas via epost till fredrik.berntsson@liu.se.


Deadline för inlämning Torsdag 9:a Februari.

Föreläsningsanteckningar: F3-TANA81-Matlab-Introduktion.pdf och F4-TANA81-Matlab-Programmering.pdf
Uppgifter: P3-Uppgifter-I.pdf och P3-Uppgifter-II.pdf
Föreläsare: Fredrik Berntsson


Föreläsning 5-6: Informationssökning

Vid det första tillfället kommer ni få information om vilka typer av källor ni behöver använda er av på universitetsnivå och hur kan ni hitta dem. Vi kommer gå igenom olika källtyper, hur man använder söktekniker och några av de databaser ni har tillgång till via universitetsbiblioteket. Ta om möjligt med egen dator eftersom ni kommer få öva på att söka efter vetenskapliga publikationer olika databaser. Innan undervisningstillfället vill vi att ni ser två korta filmer som förberedelse:

  1. Vetenskapliga källor.
  2. Informationssökning.

För att klara dina universitetsstudier behöver du kunna referera till källor på ett riktigt och korrekt sätt. Vid det andra tillfället kommer vi gå igenom olika referensstilar, ge tips på hur du kan undvika att plagiera och hur du använder andras figurer och bilder utan att bryta mot upphovsrätten. Ta om möjligt med egen dator. Innan undervisningstillfället vill vi att ni gör självstudieguiden NoPlagiat om referenshantering och antiplagiering.

Föreläsningsanteckningar: F5-TANA82-Infosok.pdf.
Föreläsare:Charlotta Salomonsson

Föreläsning 7: Skriftlig kommunikation

Era projekt ska redovisas i form av en rapport som förväntas vara skriven på akademisk svenska. Under det här passet pratar vi om vad en akademisk text är, går igenom den vanligaste rapportstrukturen och tittar på vanliga fel och misstag så att ni kan undvika dem i era texter.

Föreläsningsanteckningar: F7-TANA82-Rapportskrivning.pdf
Föreläsare: Marie-Louise Höög

Period VT2


Föreläsning 8: Att skriva med LaTeX

LaTeX är det vanligaste systemet för att skriva text med matematiskt innehåll. Det används för allt från presentationer, artiklar, till böcker. Det speciella med systemet är att man fokuserar på textens innehåll, och logiska struktur, men inte på det visuella. Här introduceras LaTeX och det finns en obligatorisk övning som skall utföras. Redovisning sker genom att den färdiga PDF filen skickas via epost till fredrik.berntsson@liu.se.


Deadline: Onsdag 16:e November skall artikeln vara inskickad.

Föreläsningsanteckningar: F8-TANA82-Skriva-med-LaTeX.pdf
Uppgifter: P8-Instruktioner.pdf, P8-Artikel-Sv.tex, P8-Artikel-Referenser.bib, P8-Bild1.ps, P8-Bild2.ps, och P8-Artikel-Sv-Original.pdf
Föreläsare: Fredrik Berntsson

Föreläsning 9: Muntlig kommunikation

Under det här passet pratar vi om muntlig presentationsteknik och hur man kan nå fram till publiken med ett faktatungt innehåll. Fokus ligger på hur talaren kan öka trovärdigheten och kontakten med publiken med hjälp av kroppsspråk och retoriska grepp.

Föreläsningsanteckningar: F9-TANA82-Muntlig-presentation.pdf
Föreläsare: Marie-Louise Höög

Föreläsning 10: Matematikens roll i samhället

För ett ge inblick i vad man kan arbeta med som matematiker preseneteras ett antal problem från examensarbeten på både kandidat och magister nivå. Exempel på projekt är grafsökningar inom animering, temperaturmätningar, bildrekonstruktion, och analys av väderdata inom försäkring.

Föreläsningsanteckningar: F10-TANA82-Matematik.pdf
Föreläsare: Fredrik Berntsson

Föreläsning 11: Slutseminarium

Gruppvisa presentationer av projektuppgiften. Varje grupp får ungefär 20 minuter för sin presentation.

Lärare: Fredrik Berntsson, etc,

Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2023-02-02