Göm meny

TATA41, Föreläsningsmaterial

Nedan finner du en innehållsförteckning till det videomaterial som ersätter/ersatte fysiska föreläsningar när dessa inte kan/kunde äga rum på grund av restriktioner. Själva videomaterialet finns här. Videomaterialet är copyright-skyddat och får ej spridas.

 • Snabbgenomgång/översikt av kursen (Mikael Langer)
(Föreläsning 1 - 8 av Magnus Herberthson, föreläsning 9 - 15 av Axel Hultman.)
 • Föreläsning 1 Gränsvärden: definition och räkneregler. 3.1 - 3.2.
  • Klipp 1: Gränsvärdesidén
  • Klipp 2: Gränsvärdesidén, fortsättning
  • Klipp 3: Definition av gränsvärde
  • Klipp 4: Räknelagar för gränsvärden
  • Klipp 5: Problemtyper, exempel
 • Föreläsning 2 Kontinuitet, egenskaper hos kontinuerliga funktioner. 3.3.
  • Klipp 1: Begreppet kontinuitet
  • Klipp 2: Kontinuitet hos de elementära funktionerna
  • Klipp 3: Mer om kontinuitet
  • Klipp 4: Satser om största och minsta samt mellanliggande värde
  • Klipp 5: Ett utförligt exempel
 • Föreläsning 3 Standardgränsvärden, talföljder. 3.4 - 3.5.
  • Klipp 1: Standardgränsvärden
  • Klipp 2: Några exempel
  • Klipp 3: Talföljder
  • Klipp 4: Supremumaxiomet med exempel
 • Föreläsning 4 Rester, exempel, repetition,.. 3. Klippen nedan hänger inte ihop i någon speciell ordning.
  De ger exempel på/där/ett
  • Klipp 1: dominerande term
  • Klipp 2: f(x) går mot noll
  • Klipp 3: en funktion skall skarvas
  • Klipp 4: satsen om mellanliggande värde
  • Klipp 5: grv för differens av cosinusar
  • Klipp 6: definition av gränsvärde
  • Klipp 7: bevis för räknelag för gränsvärde
 • Föreläsning 5 Derivator: definition och räkneregler. 4.1 - 4.3.
  • Klipp 1: Derivatans idé och definition
  • Klipp 2: Räknelagar, elementära derivator
  • Klipp 3: Kedjeregeln
  • Klipp 4: arcusderivatorna, inversens derivata
 • Föreläsning 6 Egenskaper hos deriverbara funktioner, användning av derivator. 4.4 - 4.5.
  • Klipp 1: Maximum och minimum
  • Klipp 2: Extremvärde och nollställe till derivatan
  • Klipp 3: Medelvärdessatsen för derivator med följder
  • Klipp 4: Ett par funktionsundersökningar
 • Föreläsning 7 Användning av derivator; derivator av högre ordning. 4.5 - 4.6.
  Klipp 1 och 7 innehåller nya begrepp/teori. Klipp 2 till 6 är exempel (något fler än vad man normalt hinner på en föreläsning) som kan ses i valfri ordning.
  • Klipp 1: Begreppet asymptot
  • Klipp 2: Rita exp(-x^2)/(2x-3)
  • Klipp 3: Antal rötter "för olika k"
  • Klipp 4: Ett lästal
  • Klipp 5: En olikhet
  • Klipp 6: En graf med belopp
  • Klipp 7: Högre ordningens derivator
 • Föreläsning 8 Rester, exempel, repetition,... 4. Klipp 1 till 4 är oberoende av varandra och kan ses i valfri ordning. Klipp 5 är extramaterial (ingår ej i kursen) för den intresserade.
  • Klipp 1: grv för differens av cosinusar, repris
  • Klipp 2: Uppgift P4.21, något lite annorlunda, från häftet (derivata via definitionen)
  • Klipp 3: Uppgift P4.20 från häftet ("flaggstången")
  • Klipp 4: Uppgift P4.44 från häftet (arean av en triangel)
  • Klipp 5: Extra. Rationella tal och satsen om mellanliggande värde
 • Föreläsning 9 Primitiva funktioner, partiell integration och variabelbyte. 5.1 - 5.2.
  • Klipp 1: Primitiva funktioner och obestämda integraler
  • Klipp 2: Obestämda integraler är nästan linjära
  • Klipp 3: Partiell integration
  • Klipp 4: Variabelbyte i obestämda integraler
  • Klipp 5: Fler exempel med variabelbyten
 • Föreläsning 10 Integration av rationella uttryck. 5.3.
  • Klipp 1: Partialbråksuppdelning
  • Klipp 2: Handpåläggning
  • Klipp 3: Integration av rationella uttryck, del 1
  • Klipp 4: Integration av rationella uttryck, del 2
  • Klipp 5: Ytterligare ett exempel
 • Föreläsning 11 Integration av trigonometriska uttryck och rotuttryck. 5.4 - 5.5.
  • Klipp 1: Integration av trigonometriska uttryck
  • Klipp 2: Tangens av halva vinkeln
  • Klipp 3: Integration av rotuttryck
  • Klipp 4: Ännu ett exempel med rotuttryck
 • Föreläsning 12 Rester, exempel, repetition,... 5. Klippen är oberoende av varandra och kan ses i valfri ordning.
  • Klipp 1: Mer prat om variabelbyten
  • Klipp 2: Primitiv funktion till en skarvad funktion
  • Klipp 3: Rekursioner för de jobbigaste rationella termerna
  • Klipp 4: Alternativa tekniker vid partialbråksuppdelning
  • Klipp 5: Två exempelintegraler till
 • Föreläsning 13 Riemannintegralen: definition, räkneregler, existens, egenskaper. 6.1 – 6.4.
  • Klipp 1: Bestämda integraler, del 1: trappfunktioner
  • Klipp 2: Bestämda integraler, del 2: definitionen
  • Klipp 3: Integrerbara funktioner
  • Klipp 4: Räknelagar
  • Klipp 5: Medelvärdessatsen för integraler
  • Klipp 6: Analysens huvudsats
  • Klipp 7: Analysens huvudsats: ytterligare exempel
  • Klipp 8: Insättningsformeln
 • Föreläsning 14 Generaliserade integraler; summor och integraler. 6.5, 6.7.
  • Klipp 1: Jämförelser mellan summor och integraler
  • Klipp 2: Exempel på summauppskattning
  • Klipp 3: Generaliserade integraler, del 1
  • Klipp 4: Enkla exempel på generaliserade integraler
  • Klipp 5: Generaliserade integraler, del 2
  • Klipp 6: Symmetrier hos integrander
  • Klipp 7: Fler exempel på generaliserade integraler
 • Föreläsning 15 Rester, exempel, repetition,... 6. Klippen är oberoende av varandra och kan ses i valfri ordning.
  • Klipp 1: Exemplet från F12-2 med analysens huvudsats
  • Klipp 2: En funktionsundersökning med analysens huvudsats
  • Klipp 3: Övre gräns för en familj av summor
  • Klipp 4: Ett integralgränsvärde
  • Klipp 5: Varning för vanliga fel

Sidansvarig: Mikael Langer
Senast uppdaterad: 2023-11-27