Göm meny

TATA41 Envariabelanalys 1: Information för D, IT, U, KB, TB (och gamla C:are)

Aktuellt: Tentorna 25 aug 2020 (8–13 resp. 14–19)

Tentorna inrapporterade 9 september. Ingen tentavisning, pga. "halvdistansläget". Man kan få sin tenta inskannad och epostad till sig genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition, och även hämta ut den i fysisk form när de har öppet på tisdagar och torsdagar 12:30–13:00.

Aktuellt: Hemtentan 8 juni 2020

Tentorna inrapporterade 26 juni. Ingen tentavisning, pga. distansläget. Man kan få sin tenta inskannad och epostad till sig genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition (men tänk på att de har extremt mycket att göra!).

Göran Forsling var vikarierande examinator (av arbetsbelastningsskäl) denna gång, så jag (Hans Lundmark) har inte varit inblandad i rättningen över huvud taget, och jag har heller inte för närvarande någon statistik över hur det gick. Frågor om denna tenta riktas till Göran, och eventuella klagomål på rättningen görs den vanliga vägen via blankett inlämnad till studerandeexpeditionen.

Examinator

Examinator och föreläsare för dessa program är Hans Lundmark.

Kursprogram

Kursprogram för D/IT/U/KB/TB våren 2020, version 2, 2020-02-07. (Ändringar i version 2: Några småfel rättade. Några kommentarer flyttade till annan föreläsning. Diverse smärre omformuleringar. Några nya kommentarer tillagda, framför allt om derivator, Fö 5–6.)

(Gamla kursprogram/kurs-PM: vt 2019, vt 2018.)

Komplettering på tentan?

Vad gäller möjlighet till eventuell komplettering för att få godkänt på tentan, så är det korta svaret "nej" (nästan alltid). Se FAQ för ett utförligare svar.

Tidigare tentor

Tentorna kan hämtas ut på MAI:s studerandeexpedition i två år efter tentatillfället, sedan slängs de.

Tentastatistik för de här programmen: 2020-08-25 eftermiddag, 2020-08-25 förmiddag, 2020-03-25, 2020-01-19, 2019-08-27, 2019-06-10, 2019-04-24, 2019-03-21, 2019-01-18, 2018-08-28, 2018-06-04, 2018-04-04, 2018-03-15, 2018-01-13, 2017-08-22, 2017-04-19, 2017-03-17, 2017-01-11, 2016-08-23, 2016-06-07, 2016-03-30, 2016-03-17, 2016-01-13, 2015-08-25, 2015-06-08, 2015-04-08, 2015-03-17.

Diverse länkar


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-09-09