Göm meny

TATA41 Envariabelanalys 1: Information för DPU, EMM, M

  • Här kommer några lösta tentatal, dels i form av en video som fångar mina tankegångar under lösningsprocessen, dels som en pdf med den färdiga lösningen så som jag hade lämnat in den om jag skrivit tentan.
    • Gränsvärdesuppgift (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.
    • Funktionsundersökning (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.
    • Primitiver (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.
  • Grafen på första föreläsningen.

Sidansvarig: Mikael Langer
Senast uppdaterad: 2020-03-25