Göm meny

MAT (Kandidatprogrammet i matematik)

TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs (ersatt av TAMS80)
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TAMS80 Matematisk statistik, grundkurs
TAMS81 Statistisk försöksplanering
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA22 Beräkningsmatematik (samläses med TANA21)
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer
TANA81 Matematikprojekt
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs
TAOP34 Optimering av stora system
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs)
TATA24 Linjär algebra
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år)
TATA32 Diskret matematik
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA49 Geometri med tillämpningar
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA57 Transformteori
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATA72 Matematisk fördjupning
TATA73 Matematisk fördjupning fk
TATA74 Differentialgeometri (ges ej varje år)
TATA77 Fourieranalys
TATB01 Matematisk grundkurs

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28