Göm meny

TANA23 Föreläsningar


Kapitelhänvisningar för föreläsningarna refererar till kursboken Numerisk Analys, av Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker, Liber, 2016.

Föreläsning Beskrivning Kapitel
F1 Introduktion

På introduktionsföreläsningen introduceras ämnet Beräkningsmatematik. Felfortplantningsformeln samt kancellation demonstreras. Vi introducerar även det talsystem som används på de flesta datorer.

Boken 1.1-1.3, 1.6-1.7
F2 Felanalys

Här studerar vi egenskaper hos flyttalssystem och hur analys av beräkningsfel genomförs. Vi introducerar även fixpunktsiteration för lösning av icke-linjära ekvationer.

Boken 1.8-1.11, 2.1-2.3, 2.10
F3 Newton

Här studerar vi snabbare metoder för ekvationslösning. Särskilt Newton-Raphsons metod. Vi definierar även konvergenshastigheten och härleder en feluppskattning. En tillämpning är implementation av kvadratrotsberäkning på dator.

Boken 2.3-2.7, 2.9, 2.10.
F4 Interpolation

Här behandlar vi interpolationsproblemet. Särskilt interpolation med polynom. Vi härleder en feluppskattning och tittar på några olika metoder för att beräkna interpolerande polynom. Som tillämpning tittar vi på ekvationslösning.

Boken 3.1-3.5
F5 Splines

Här studeras interpolation, och approximation, med splinefunktioner. Vi tittar även på olika typer av parametriska kurvor i planet och rummet. Som en tillämpning tittar vi på typografi.

Boken 3.6-3.7
F6 Integration

Nu tittar vi på metoder för att integrera funktioner numeriskt. Särskilt då Trapetsmetoden. Vi undersöker även uppskattning av Trunkeringsfel via extrapolation. Som en tillämpning implementerar vi adaptiv beräkning av integraler i Python.

Boken 4.1-4.5
F7 Differential Ekvationer

Här studerar vi lösning av ordinära differentialekvationer. Särskilt tittar vi på några enkla explicita metoder som Euler's och Heun's metoder. Vi intr0ducerar även begrepper stabilitet och härleder en implicit metod.

Boken 6.1-6.4
F8 System

Här studerar vi högre ordningens differentialekvationer genom omskrivning till system. Vi tittar även på några exempel där praktiska problem beskrivs med system av differentialekvationer.

Boken 6.2, 6.6.
F9 Heltal

Här tittar vi på beräkningar med heltal. Detta leder bland annat till standard metoderna för implementering av multiplikation och division. Vi studerar även slumptalsgenerering.


Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-04