Göm meny
Kursinformation TAOP33

TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs

Bilder från föreläsningar

Tips: Ladda ner helbildsversionen och titta på den med ett program som tillåter snabba bildväxlingar.

Fö 1: För utskrift: Introduktion, LP-exempel. (Ej för utskrift: helbild.)

Tillämpningar: För utskrift: Lista. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 2: För utskrift: Simplexmetoden. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 3: För utskrift: LP-dualitet. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 4: För utskrift: Grafer, träd, cykler. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 5: För utskrift: Billigaste väg, maxflöde. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 6: För utskrift: Flöde i nätverk. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 7: För utskrift: Heltal. (Ej för utskrift: helbild.)

Fö 8: För utskrift: Komplexitet, heuristiker. (Ej för utskrift: helbild.)

För utskrift: Kurssammanfattning. (Ej för utskrift: helbild.)

Filmer: Utdrag från föreläsningar

Följande filmer innehåller små delar av mina föreläsningar, närmare bestämt konkret problemlösning utan speciellt mycket förklaring. Tanken är att man ska kunna repetera dessa bitar efter föreläsningen. (Filmerna uppdateras inte varje år, så mindre skillnader kan uppträda.)

Simplexmetoden.
LP-dualitet.
Billigaste uppspännande träd.
Handelsresandeproblemet.
Kinesiska brevbärarproblemet.
Billigaste väg.
Maxflödesproblemet.
Dynamisk programmering för kappsäcksproblemet.
Simplexmetoden för minkostnadsflödesproblemet.
Ungerska metoden för tillordningsproblemet.
Land-Doig-Dakins metod för linjära heltalsproblem.
Flera olika heuristiker.


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2022-10-03