Göm meny

TATA41, Kursinformation

  • Kurs-PM för våren 2023.
  • Alternativ lektionsplan för våren 2023. Denna lektionsplan är avsedd för de studenter som är nöjda med betyg 3 på kursen och inte siktar på högre betyg än så.
  • Undervisningsformerna våren 2023 är för närvarande "de normala", dvs föreläsningar plus lektioner på plats. De förinspelade videoföreläsningar som framställdes under pandemin fortsätter att vara tillgängliga som komplement under menyalternativet Föreläsningsmaterial.
  • Tidigare år: Här finns Kurs-PM för hösten 2022. Resultaten från tidigare års kursutvärderingar hittas genom att söka efter TATA41 i Evaliuate. Det har inte i kursutvärderingarna framkommit något som föranlett ändringar i kursens upplägg utöver det vanliga utvecklingsarbete som görs kontinuerligt.

Sidansvarig: Mikael Langer
Senast uppdaterad: 2023-01-11