Göm meny

M (Maskinteknik civing)

TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TANA21 Beräkningsmatematik
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor
TAOP34 Optimering av stora system
TAOP88 Optimering för ingenjörer
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA67 Linjär algebra med geometri
TATA69 Flervariabelanalys
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATB01 Matematisk grundkurs

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28