Göm meny

TANA17 Grupper och status M1a

V = Variant av seminarieuppgift att lösa
Op = Opponerar på grupp nummer
La = Laboration (R = Rest, G = Godkänd)
Se = Seminarie (G = närvarande och opposition utförd)
Ra = Rapport (G = Godkänd, R = Rest)

Laborationer Seminarie
Namn LiU-ID Lab 1Lab 2Lab 3Lab 4 VOpSeRa
1.Adam, Ludvig adaau899, luded294 GG GG GG GG 1 2 GG GG
2.Fabian, Joacim fabbr815,joacl517 GG GG GG GG 2 3 GG GG
3.Clara, Vera clabe925, veral886 GG GG GG GG 3 1 GG GG
4.Petrus, Andreas peter792, ander519 GG GG GG GG 1 5 GG GG
5.Alfred, Osama alfbo741, osach601 GG GG GG GG 2 6 GG GG
6.Ivan, Victor ivaax131, vicer893 GG GG GG GG 3 4 GG GG
7.Jonathan, Filip jonce861, filbe894 GG GG GG GG 1 8 GG GG
8.Erik, Mattis eribe936, matbe290 GG GG GG GG 2 9 GG GG
9.Erik, Oscar eribr675, oscby808 GG GG GG GG 3 7 GG GG
10.Joel, Milla joeba582, milbe968 GG GG GG GG 1 11 GG GG
11.Henrik, Khosti henfa692, khoes142 GG GG GG GG 2 13 GG GG
12.Erik, Carl, Filip eribe491, carda097, fildr228 GGG GGG GGG GGG 3 10 GGG GGG
13.Abdulahi, Ermin abdah347, ermde062 GG GG GG GG 1 12 GG GG
14.Lotta, Karin lotbe891, karbe205 GG GG GG GG 2 15 GG GG
15.Alice, Hanna alibr250, hanba023 GG GG GG GG 3 17 GG GG
16.Felicia, Angelica felan503, angba696 GG GG GG GG 1 14 GG GG
17.Adam adabl725 G G G G 2 16 G G

Status publiceras endast för studenter som gett sitt medgivande.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2017-01-12