Göm meny

TANA17 Seminarieuppgiften

Seminarieuppgiften syftar till att träna lösning av ett lite större problem i Matlab. I detta ingår även att skriva en liten rapport där lösningsmetod och resultat beskrivs.

Följande moment ingår:

 1. Vilket projekt respektive grupp skall göra annonseras på kurshemsidan i början av vecka 50.
 2. Projektbeskrivningarna nedan innehåller uppgiften och instruktioner för vad som skall göras.
 3. Under de två lärarledda handledningstillfällena får ni möjlighet att ställa frågor om projekten och era matlab program. Det är viktigt att vara välförberedd.
 4. Senast en dag innan seminariet skall er rapport, och era matlab program, skickas till den grupp som skall opponera.
 5. Under seminariet delas ni upp i mindre grupper och diskuterar rapporter och program med den grupp som opponenerar.
 6. Efter seminariet åtgärdar ni eventuell kritik från opponenterna och lämnar sedan in rapporten till respektive lärare för godkännande. Detta skall ske senast två dagar efter seminariet.

Se nedan för krav på rapporten och tips inför opponering.


Projekt 1: Identifikation av handskrivna siffror

I projektet introduceras klassificieringsproblemet och en algoritm för att utföra klassificiering praktiskt. Metoden skall implementeras i Matlab och testas på en uppsättning bilder som föreställer siffror scannade från brev och vykort.


Matlabfiler: DisplayDigit.m, DataSet.mat.
Instruktioner: P1-TANA17-Siffror.pdfProjekt 2: Beräkning av Tyngdpunkt

De flesta CAD program kan exportera en geometrisk beskrivning av produkter man designar till andra program som med beräkningsmetoder kan undersöka produktens egenskaper. Ett vanligt format är en approximation av produktens utformning med hjälp av trianglar. I detta projekt skall vi utnyttja en triangulering som kommer ifrån ett design program till att beräkna tyngdpunkten för den färdiga produkten.


Matlabfiler: Mesh1.m, Mesh2.m.
Instruktioner: P2-TANA17-Tyngd-punkt.pdf


Projekt 3: Design av en font

Vid grafisk design behöver man ett enkelt sätt att matematiskt beskriva kurvor. Ofta använder man Bezier kurvor då de är lätta att arbeta med. I detta projekt skall vi introducera Bezier kurvor och undersöka några av de egenskaper som gör att de är trevliga att arbeta med. Vi skall även designa en bokstav.


Matlabfiler: DrawFont.m.
Instruktioner: P3-TANA17-Bezier.pdf


Riktlinjer för rapportens utformning

Rapporten ska ha en framsida med kursens, uppgiftens och författarnas namn. Vilket innehåll som skall ingå i respektive rapport framgår av uppgiftsbeskrivningarna. Allmäna krav på rapportens utforming är:

 1. Grafer som ingår i rapporten skall ha tillhörande förklarande bildtext.
 2. Omfattningen bör vara runt 3-5 sidor text inklusive grafer.
 3. Rapporten skall vara skriven så att det går att förstå vad som gjorts utan att gruppen som opponerar har tillgång till projektbeskrivningen.

  Riktlinjer för Matlabprogram

  De Matlab program ni lämnar in skall vara välskrivna. I det ingår att de skall vara lätta att förstå.

  1. Välj i största möjliga mån variabel beteckningar som stämmer överens med uppgiften. Skall en funktion beräkna summan av xi för index i från 1 till 100 så skall variabelerna också heta x och i i Matlab programmet.
  2. Program skall vara försedda med kommentarer där det förklaras vad som händer.

  Checklista för opponering

  När opponeringen förbereds, kontrollera

  1. om du tycker att rapporten tydligt förklarar vilken uppgift som har lösts,
  2. om du tycker att rapporten tydligt förklarar hur uppgiften har lösts,
  3. om du tycker att rapporten övertygar dig om att lösningen och MATLAB-koden är korrekt och
  4. om du tror att det skulle vara lätt att upprepa lösningsförfarandet utifrån vad som står i rapporten.


  Sidansvarig: Fredrik Berntsson
  Senast uppdaterad: 2015-12-07