Göm meny

TANA17 Matlab Exempel

Här finns flera av de Matlab program som presenteras under föreläsninganra tillgängliga för att testa på egen hand.Föreläsning 7 - Text och Filhantering

I första exemplet vill vi ta bort blanktecken från en sträng. Funktionen skall anropas
>>TaBortBlanka( 'Hej på dig' ) ans = Hejpådig

Matlabfiler: TaBortBlanka.m.

Nu vill vi skriva ut en tabell som visar funktionsvärden för x-värden i ett intervall. Vi anropar programmet med
>> SinusTabell
och kan sedan titta på resultatet genom att öppna filen sinus_tabell.txt i Editorn.
Matlabfiler: SinusTabell.m.

I nästa exempel vill vi skriva ner två vektorer till en fil på ett format som kan läsas av ett program som löser optimeringsproblem. Vi anropar programmet genom exempelvis
>> c=[-1 2 3]; b=[4 -2 3 7];
>> printDataFile('data_filen.txt',c,b);
öppna filen i Matlabs editor för att titta på resultatet.

Matlabfiler: printVector, printDataFile.m.Föreläsning 8 - Datatyper

Vi visar i ett exempel hur en Stack kan implementeras genom att cell-matris där element lagras och en struct där all information som behövs samlas. Vi kan skriva
>> S = CreateStack( 10 );
för att skapa en stack med maximalt 10 platser. En stack används normalt då man vill vända ordningen på något. Vi lägger därför in talen 1,2,...,10 i stacken och skriver sedan ut dem i omvänd ordning.
>> for i=1:10,S=Push( S, i );,end
Titta gärna på innehållet i stacken genom att skriva S.Elements. Vi skriver nu ut elementen med
>> while StackSize( S ) > 0, [S,E]=Pop(S);fprintf(1,' %i ',E);, end ,fprintf(1,'\n')
Vi fortsätter alltså att plocka ut element ur stacken tills den är tom. Versionen av stacken innehåller lite kontroller för full respektive tom stack.

Matlabfiler: CreateStack, Push.m. Pop.m. StackSize.m.

Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2015-12-08