Göm meny

TANA17 Grupper och status M1c

V = Variant av seminarieuppgift att lösa
Op = Opponerar på grupp nummer
La = Laboration (R = Rest, G = Godkänd)
Se = Seminarie (G = närvarande och opposition utförd)
Ra = Rapport (G = Godkänd, R = Rest)

Laborationer Seminarie
Namn LiU-ID Lab 1Lab 2Lab 3Lab 4 VOpSeRa
1.Wilhelm,Mikael willo056, mikma213 GG GG GG GG 1 2 GG GG
2.Hugo,Jakob hugni005, jakln093 GG GG GG GG 2 3 GG GG
3.Thom,Ivar ivapa411, liu-id GG GG GG GG 3 1 GG GG
4.Emelina,Christine ememu105, chrla685 GG GG GG GG 1 5 GG GG
5.Victor,Björn vicle971, bjokl139 GG GG GG GG 2 6 GG GG
6.Felicia,Nevena liu-id, nevle815 GG GG GG GG 3 4 GG GG
7.Nibras,John nibmu332, liu-id GG GG GG GG 1 8 GG GG
8.Ida,Linnea idalj474, linla583 GG GG GG GG 2 9 GG GG
9.Julia,Sara liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 7 GG GG
10.Emil,Oskar emili990, oskma856 GG GG GG GG 1 11
11.Christoffer,Gustav chrli232, gusma709 GG GG GG GG 2 12 GG GG
12.William,Erik wilpo224, erila360 GG GG GG GG 3 10 GG GG
13.Mattias,Erik matla208, liu-id GG GG GG GG 1 14 GG GG
14.Isabella,Emil isama547, emipe627 GG GG GG GG 2 15 GG GG
15.Jacob,Viktor jakli859, vikli239 GG GG GG GG 3 13 GG GG
16.Andrei,Oscar liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 17 GG GG
17.Alex,Pontus alery101, ponma311 GG GG GG GG 2 18 GG GG
18.Jesper,Ludwing jesry572, luded101 GG GG GG GG 3 16 GG GG
19.Henrik,Jakob henli430, jakmi505 GG GG GG GG 1 20 GG GG
20.Anton antbl207 G G G G 2 21 G G
21.Carl,Gustav carry447, gusry297 GG GG GG GG 3 19 GG GG

Status publiceras endast för studenter som gett sitt medgivande.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2017-01-16