Göm meny

TANA17 Grupper och status M1b

V = Variant av seminarieuppgift att lösa
Op = Opponerar på grupp nummer
La = Laboration (R = Rest, G = Godkänd)
Se = Seminarie (G = närvarande och opposition utförd)
Ra = Rapport (G = Godkänd, R = Rest)

Laborationer Seminarie
Namn LiU-ID Lab 1Lab 2Lab 3Lab 4 VOpSeRa
1.Pontus, Oscar liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 3 GG GG
2.Linnea liu-id G G G G 2 G G
3.Hampus, Simon liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 4 GG GG
4.Andreas, Lucas liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 5 GG GG
5.Mattias, Sebastian liu-id, liu-id GG GG GG GG 2 1 GG GG
6.Mattias, David liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 7 GG GG
7.Sebastian, Tilda liu-id, liu-id G- G- G- G- 1 9 G- G-
8.Josefin, Frida liu-id, liu-id GG GG GG GG 2 6 GG GG
9.Peter, Josef liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 8 GG GG
10.Fuad, Johnny liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 11 GG GG
11.Elias, Joseph liu-id, liu-id GG GG GG GG 2 12 GG GG
12.Sofia, Kajsa liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 10 GG GG
13.Johanna, Hugo liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 14 GG GG
14.Gustaf, Felix liu-id, liu-id GG GG GG GG 2 15 GG GG
15.Gabriella, Klara liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 13 GG GG
16.Filip, Sebastian liu-id, liu-id GG GG GG GG 1 17 GG GG
17.Amanda, Gustav liu-id, liu-id GG GG GG GG 2 18 GG GG
18.Emma, Joachim liu-id, liu-id GG GG GG GG 3 16 GG GG
19.F liu-id G G G G 1 20 G G
20.O, Anton liu-id GG GG GG GG 2 21 GG GG
21.L, F liu-id GG GG GG GG 3 19 GG GG

Status publiceras endast för studenter som gett sitt medgivande.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2017-01-13