Göm meny

TANA17 Kursinformation

Numeriska beräkningar och simuleringar med dator är ett viktigt verktyg inom tekniskt och vetenskaplig utveckling. Inom ämnet beräkningsmatematik utvecklas, analyseras, och implementeras numeriska metoder för att lösa matematiska problem på dator.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • Redogöra för grundläggande konstruktioner inom programmering som variabler, repetitions- och villkorssatser, funktionsbegreppet, samt skriva egna program Matlab.
  • Använda Matlab för att utföra matematiska beräkningar, främst inom linjär algebra och geometri, samt visualisera beräknade resultat.
  • strukturera och dela upp enklare beräkningsproblem i delproblem, samt formulera och implementera enklare lösningsalgoritmer.

TANA17 Kursinnehåll

  • Matlab: Vektorer och matriser. Elementvisa operationer. Standard funktioner. Plottning i 2D och 3D.
  • Programmering: Villkorssatser och Logik. Repetitionssatser. Funktioner och programstruktur. Text och Filhantering.
  • Linjär Algebra: Avbildningar. Linjära ekvationssystem. Minsta kvadrat problem.

TANA17 Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, datorlektioner, datorlaborationer, ett seminarie. Under föreläsningarna presenteras teorin. Under datorlektionerna övas enklare programmering och problemlösning. Under laborationerna ges erfarenhet av att använda matematisk programvara för att lösa lite större problem från tillämpningar. Under seminariet ges träning i muntlig och skriftlig presentation då ett större projektarbete redovisas.

Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2015-10-29