Göm meny

TANA17 Föreläsningar och Lektioner


(*) PDF fil med föreläsningspresentationer kommer att finnas innan aktuell föreläsning.
(**) Uppgifter att öva på hemma om du behöver öva mera på något avsnitt. Uppgifterna hittas i Per Jönssons bok.

Moment(*) Beskrivning Kapitel/Uppgifter(**)
Fö 1

Kursöversikt. Introduktion till Matlab: Variabler, Vektorer, och Matriser. Indexering. Standardfunktioner. Enkla utskrifter.

Kap. 1.1-1.8, 2.1-2.3, 4.1-4.4,
4.6-4.10
Fö 2

Elementvisa operationer. Grafik i 2D och 3D. Matlab's editor och scriptfiler. Standard funktionerna max och min.

Kap. 4.11-4.12, 5.1-5.4, 5.6-5.7.
Le 1 Kap. 2.7: 3,12. Kap. 4.19: 2-5, 9-11,
Kap. 5: 4, 7-10, 11, 14.
Fö 3

Linjära ekvationssystem. Matris invers. Rotationer. Tillämpning: Interpolation i bilder. Jämförelser och Logik. Villkorssatsen if

Kap. 6.1-6.4, 9.4-6, 9.8.
Le 2 Kap. 6.17: 1-9, Kap. 9.13: 1-5, 8, 10.
Fö 4

Repetitionssatserna for och while. Exempel: Ett enkelt filter. Lösning av Triangulära ekvationssystem. Avbrott med break. Simulering av ett tärningsspel.

Kap. 6.6-6.11.
Le 3 Kap. 6-17: 11,12, 13, 14, 20, 21, 28.
Fö 5

Egendefinierade funktioner. Programstruktur. Funktionshandtag. Ekvationslösning. Integraler. Tillämpning: En båt.

Kap. 7.1-7.5. 11.1-11.2, 13.1. 13.4.
Le 4 Kap 7.11: 1-2(a), 4, 10-12, Kap. 11.7: 4. Kap. 13.7: 1.
Fö 6

Polynom. Minsta kvadrat problem. Exempel: Cirkel passning. Analys av Temperatur data.

Kap. 10.1-10.2, Kap 12.1-12.4
Le 5 Kap. 10.11: 1-3, Kap. 12.10: 1, 3-4, 7.
Fö 7

Strängar och Texthantering. Utskrifter. Filer. Information om seminarie uppgiften.

Kap. 3.1, 3.3, 3.6-3.7, 4.14
Le 6 Kap 3.11: 4-5, 10-11, 4.19: 18.
Fö 8

Sammansatta datatyper. Cell matriser. Tillämpning: Implementation av en stack. Information om tentamen.

Kap. 4.15-4.16.
Le 7 Handledning inför Seminarieuppgiften
Le 8 Handledning inför Seminarieuppgiften
L9 Presentation av Seminarieuppgifter

Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2016-11-03