Göm meny

TANA17 Grupper och status M1d

V = Variant av seminarieuppgift att lösa
Op = Opponerar på grupp nummer
La = Laboration (R = Rest, G = Godkänd)
Se = Seminarie (G = närvarande och opposition utförd)
Ra = Rapport (G = Godkänd, R = Rest)

Laborationer Seminarie
Namn LiU-ID Lab 1Lab 2Lab 3Lab 4 VOpSeRa
1.Felix, Martin felwi984, maras854 GG GG GG GG 1 2 GG GG
2.David, Axel davsi808, axety017 GG GG GG GG 2 3 GG GG
3.Viktor, Gustaf gusud525, vituv953 GG GG GG GG 3 1 GG GG
4.Jacob, Oscar jacto952, oscsa629 GG GG GG GG 1 5 GG GG
5.Tommy, Edin tomsa222, editr861 GG GG GG GG 2 6 GG GG
6.Jesper, Daniel jassu352, dansa484 GG GG GG GG 3 4 GG GG
7.Despina, Sara desvo441, sarri883 GG GG GG GG 1 8 GG GG
8.Josef, David joswa690, davsa358 GG GG GG GG 2 9 GG GG
9.Albin, Jacob albsw454, jacte381 GG GG GG GG 3 7 GG GG
10.Oscar, Filip oscsa716, filwa975 GG GG GG GG 1 11 XG GG
11.Filip, Isak filak567, isask987 GG GG GG GG 2 12 GG GG
12.Rebecka, Lina rebny802, linno724 GG GG GG GG 3 10 GG GG
13.Lisa, Erik lisso362, erira853 GG GG GG GG 1 14 GG GG
14.Katherine, Oskar katra756, oskwe358 GG GG GG GG 2 16 GG GG
15.Hanna, Amanda hansk566, amasv468 GG GG GG GG 3 13 GG GG
16.Anders, Michaela andra821, micva518 GG GG GG GG 1 15 GG GG

Status publiceras endast för studenter som gett sitt medgivande.


Sidansvarig: Fredrik Berntsson
Senast uppdaterad: 2017-01-19