Göm meny

Lösta exempel

 • Extra exempel av Fredrik som är lämpliga att se i samband med lektioner och föreläsningar.
  • Problem med uppgift B3.12? Några uppslag att jobba med finns i denna video.
  • En vanlig frågeställning: Kontinuitet hos en funktion bildad genom en skarvning. Kan t ex ses i anslutning till Le 2.
  • Två exempel på talföljder avsedda för studenter som aspirerar på betyg 4 eller 5. Kan t ex ses i anslutning till Fö 3.
  • Tre varnande exempel på gränsvärden. Kan t ex ses i anslutning till Fö 4.
  • Ett exempel på att hitta största och minsta värde till en funktion. Kan t ex ses i anslutning till Fö 6.
  • En primitivberäkning där jag illustrerar en användbar teknik när integranden ser lite besvärlig ut. Rättelse: Där jag skrev x=(t-1)^2 skulle det ha stått x=(t-1)^2, t≥1. Denna video kan t ex ses i anslutning till Fö 9 eller Le 9.
  • Exempel på en primitiv till en trigonometrisk funktion med hjälp av omskrivning med hjälpvinkel. Rättelse: Jag råkade säga 'bild' när jag menade 'film' på ett ställe. Denna video hänger löst ihop med nästa video och kan t ex ses i anslutning till Fö 11.
  • Exempel på en primitiv till en trigonometrisk funktion med hjälp av substitutionen t=tan x. Rättelse: Jag skrev C=nπ+C_1 där jag menade C=nπ/2+C_1. Denna video hänger löst ihop med den föregående och kan t ex ses i anslutning till Fö 11.
  • Exempel på en primitiv till en funktion innehållande ett rotuttryck. Kan t ex ses i anslutning till Fö 11.
  • Primitivberäkning (samma som i uppgift P5.8c)) på tre sätt. Rättelse: Där jag skrev r≥0 skulle det ha stått r≥1. Kan t ex ses i anslutning till Fö 12.
 • Några lösta tentatal, dels i form av en video som fångar Mikaels tankegångar under lösningsprocessen, dels som en pdf med den färdiga lösningen så som han hade lämnat in den om han skrivit tentan.
  • Gränsvärdesuppgift (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.
  • Funktionsundersökning (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.
  • Primitiver (tenta 2019-01-18): video respektive pdf.

Sidansvarig: Mikael Langer
Senast uppdaterad: 2021-02-12