Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14

TATA45 Komplex analys: Föreläsning 1

Komplexa tal och funktioner. Gränsvärden. Kontinuitet

Föreläsningen belyser följande avsnitt i kompendiet 2023/2021/2019/2017 (*-märkt material i kompendiet ingår ej i kursen):

Obs! Föreläsningarna är inte heltäckande. I kompendiet finns den fullständiga teorin och fler genomräknade exempel.

1-1 Föreläsning 1, film 1   (TATA45)

Rättelse

Bilden nedan med låg / hög upplösning

1-2 Föreläsning 1, film 2   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

1-3 Föreläsning 1, film 3   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

1-4 Föreläsning 1, film 4   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

1-5 Föreläsning 1, film 5   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

1-6 Föreläsning 1, film 6   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14