Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14

TATA45 Komplex analys: Föreläsningsvideor

(Kursens hemsida)

Upplägg

Föreläsningar

 1. Komplexa tal och funktioner. Gränsvärden. Kontinuitet
 2. Derivata. Analytiska funktioner. Harmoniska funktioner
 3. Elementära funktioner, del I
 4. Elementära funktioner, del II
 5. Komplexa kurvintegraler. Primitiva funktioner. Cauchys integralsats
 6. Cauchys integralformel. Medelvärdesegenskapen. Maximumprincipen
 7. Numeriska serier och potensserier. Maclaurin- och Taylorserier
 8. Laurentserier. Liouvilles sats. Nollställen till analytiska funktioner
 9. Entydighetssatsen för analytiska funktioner. Singulariteter. Residyer
 10. Residykalkyl. Integraler av trigonometriska och rationella funktioner
 11. Integraler av Fouriertyp. Indragna konturer. Nyckelhålskonturer
 12. Argumentprincipen. Rouchés sats
 13. Konforma avbildningar. Möbiusavbildningar
 14. Möbiusavbildningar med tillämpningar

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14