Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14

TATA45 Komplex analys: Föreläsning 2

Derivata. Analytiska funktioner. Harmoniska funktioner

Föreläsningen belyser följande avsnitt i kompendiet 2023/2021/2019/2017 (*-märkt material i kompendiet ingår ej i kursen):

Obs! Föreläsningarna är inte heltäckande. I kompendiet finns den fullständiga teorin och fler genomräknade exempel.

2-1 Föreläsning 2, film 1   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

2-2 Föreläsning 2, film 2   (TATA45)

Rättelser

Bilden nedan med låg / hög upplösning

2-3 Föreläsning 2, film 3   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

2-4 Föreläsning 2, film 4   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14