Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14

TATA45 Komplex analys: Föreläsning 7

Numeriska serier och potensserier. Maclaurin- och Taylorserier

I fortsättningen förutsätter vi att du behärskar reella numeriska serier och potensserier

Det kan därför vara en god idé att repetera dessa moment från Envariabelanalys 2, se

Föreläsningen belyser följande avsnitt i kompendiet 2021/2019/2017 (*-märkt material i kompendiet ingår ej i kursen):

Obs! Föreläsningarna är inte heltäckande. I kompendiet finns den fullständiga teorin och fler genomräknade exempel.

7-1 Föreläsning 7, film 1   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

7-2 Föreläsning 7, film 2   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

7-3 Föreläsning 7, film 3   (TATA45)

Rättelser

Bilden nedan med låg / hög upplösning

7-4 Föreläsning 7, film 4   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14