Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14

TATA45 Komplex analys: Föreläsning 11

Integraler av Fouriertyp. Indragna konturer. Nyckelhålskonturer

Föreläsningen belyser följande avsnitt i kompendiet 2021/2019/2017 (*-märkt material i kompendiet ingår ej i kursen):

Obs! Föreläsningarna är inte heltäckande. I kompendiet finns den fullständiga teorin och fler genomräknade exempel.

11-1 Föreläsning 11, film 1   (TATA45)

Rättelser

Bilden nedan med låg / hög upplösning

11-2 Föreläsning 11, film 2   (TATA45)

Rättelse

Bilden nedan med låg / hög upplösning

11-3 Föreläsning 11, film 3   (TATA45)

Rättelser

Bilden nedan med låg / hög upplösning

11-4 Föreläsning 11, film 4   (TATA45)

Bilden nedan med låg / hög upplösning

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14