Göm meny

Beräkningsmatematik

9AMA73 Matematik: Beräkningsmatematik för Lärarutbildning
TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TANA09 Datatekniska beräkningar för D (Datateknik civing)
TANA09 Datatekniska beräkningar för IT (informationsteknologi civing)
TANA09 Datatekniska beräkningar för U (Mjukvaruteknik civing)
TANA15 Numerisk linjär algebra för D (Datateknik civing)
TANA15 Numerisk linjär algebra för IT (informationsteknologi civing)
TANA15 Numerisk linjär algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
TANA15 Numerisk linjär algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TANA15 Numerisk linjär algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TANA21 Beräkningsmatematik för D (Datateknik civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för I (Industriell ekonomi civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för IT (informationsteknologi civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för KB (Kemisk biologi civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för MED (Medicinsk teknik civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för M (Maskinteknik civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för TB (Teknisk biologi civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för U (Mjukvaruteknik civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TANA21 Beräkningsmatematik för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TANA22 Beräkningsmatematik (samläses med TANA21) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TANA23 Matematiska algoritmer och modeller för IT (informationsteknologi civing)
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för M (Maskinteknik civing)
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TANA81 Matematikprojekt för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TANA82 Ingenjörsprojekt för TMA (Teknisk matematik civing)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28