Göm meny

Lärarutbildning

91MA12 Matematik: Geometri
91MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs
91MA14 Matematik: Envariabelanalys 1
91MA15 Matematik: Linjär Algebra
91MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1
91MA32 Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering
91MA33 Matematik: Matematikdidaktik 2
91MA39 Matematik: Matematikdidaktik 2
91MAD9 Matematik: Didaktik 2
91MAV1 Matematik: VFU
91MAV9 Matematik: VFU
92MA12 Matematik: Geometri
92MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs
92MA14 Matematik: Envariabelanalys 1
92MA15 Matematik: Linjär Algebra
92MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1
92MA32 Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering
92MA33 Matematik: Matematikdidaktik 2
92MA39 Matematik: Matematikdidaktik 2
92MAV1 Matematik: VFU
92MAV9 Matematik: VFU
93MA52 Matematik: Matematikdidaktik 3
93MA53 Matematik: Optimeringslära, grundkurs
93MA54 Transformteori
93MAV3 Matematik: VFU
93XMA1 Matematik: Examensarbete 1
972G10 Matematik 1 (för grundlärare F-3)
973G10 Matematik 1 (för grundlärare 4-6)
9AMA57 Matematik: Diskret matematik, matematiska modeller och modellering (61-75 hp)
9AMA73 Matematik: Beräkningsmatematik
9AMA74 Matematik (91-105 hp)
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion)
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2
9GMA05 Matematik: statistik
9GMA06 Matematik: Flervariabelanalys
9GMA08 Matematik: Flervariabelanalys
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83hp)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28