Göm meny

Lärarutbildning

91MA11 Matematik (1-15hp för Gy)
91MA12 Matematik: Geometri
91MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs
91MA14 Matematik: Envariabelanalys 1
91MA15 Matematik: Linjär Algebra
91MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1
91MA17 Matematik (1-15hp för 7-9)
91MAD1 Matematik: Didaktik 1
91MAD3 Matematik: Didaktik 2
91MAD9 Matematik: Didaktik 2
91MAV1 Matematik: VFU
91MAV9 Matematik: VFU
92MA11 Matematik (1-15hp för Gy)
92MA12 Matematik: Geometri
92MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs
92MA14 Matematik: Envariabelanalys 1
92MA15 Matematik: Linjär Algebra
92MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1
92MA17 Matematik (1-15hp för 7-9)
92MA31 Matematik (31-45hp för Gy)
92MA37 Matematik (31-45hp för 7-9)
92MA41 Matematik (46-60hp för Gy)
92MA47 Matematik (46-52.5hp för 7-9)
92MAD1 Matematik: Didaktik 1
92MAD3 Matematik: Didaktik 2
92MAD9 Matematik: Didaktik 2
92MAV1 Matematik: VFU
92MAV7 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9)
92MAV9 Matematik: VFU
93MA31 Matematik (31-45hp för Gy)
93MA37 Matematik (31-45hp för 7-9)
93MA41 Matematik (46-60hp för Gy)
93MA47 Matematik (46-52.5hp för 7-9)
93MA51 Matematik (61-68.5hp)
93MA53 Matematik: Optimeringslära, grundkurs
93MA61 Matematik (76-90hp)
93MAV1 Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp)
93MAV7 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9)
93XMA1 Matematik: Examensarbete 1
93XMA7 Examensarbete 1, Matematik
972G10 Matematik 1 (för grundlärare F-3)
973G10 Matematik 1 (för grundlärare 4-6)
9AMA71 Matematik (91-97,5hp)
9AMA73 Matematik: Beräkningsmatematik
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion)
9AXMA7 Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion)
9GMA01 Matematik: Algebra
9GMA02 Matematik: Envariabelanalys 1
9GMA03 Matematik: Linjär algebra
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2
9GMA05 Matematik: statistik
9GMA06 Matematik: Flervariabelanalys
9GMA07 Matematik: Matematikens historia
9GMA08 Matematik: Flervariabelanalys
9GMA09 Matematik: Geometri
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83hp)
9GMA11 Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-90 hp)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28