Göm meny

Matematisk statistik

9GMA05 Matematik: statistik för Lärarutbildning
TAIU06 Matematisk statistik för Ingenjörsutbildning
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Design och produktutveckling
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M-programmet
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Ingenjörsutbildning
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Medicinsk teknik
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Yi-programmet
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Y-programmet
TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs (ersatt av TAMS80) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för D-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för IT-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Yi-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Y-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för D-programmet
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Medicinsk teknik
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Yi-programmet
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Y-programmet
TAMS27 Matematisk statistik (kursen har utgått) för D-programmet
TAMS28 Matematisk statistik för KB-programmet
TAMS28 Matematisk statistik för TB-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS32 Stokastiska processer för D-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Ii-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för I-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för IT-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Y-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS36 Sannolikhetslära (ersatt av TAMS42_HT) för IT-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för KB-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för TB-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Y-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Medicinsk teknik
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för KB-programmet
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för TB-programmet
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för Y-programmet
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS42 Probability and Statistics för D-programmet
TAMS42 Probability and Statistics för IT-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii-programmet
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I-programmet
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för Ii-programmet
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för I-programmet
TAMS80 Matematisk statistik, grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS81 Statistisk försöksplanering för KB-programmet
TAMS81 Statistisk försöksplanering för TB-programmet
TAMS81 Statistisk försöksplanering för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28