Göm meny

Matematisk statistik

9GMA05 Matematik: statistik för Lärarutbildning
TAIU06 Matematisk statistik för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DPU (Design och produktutveckling civing)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M (Maskinteknik civing)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs (ersatt av TAMS80) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för D (Datateknik civing)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för IT (informationsteknologi civing)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för D (Datateknik civing)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS27 Matematisk statistik (kursen har utgått) för D (Datateknik civing)
TAMS28 Matematisk statistik för KB (Kemisk biologi civing)
TAMS28 Matematisk statistik för TB (Teknisk biologi civing)
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS32 Stokastiska processer för D (Datateknik civing)
TAMS32 Stokastiska processer för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS32 Stokastiska processer för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS32 Stokastiska processer för IT (informationsteknologi civing)
TAMS32 Stokastiska processer för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS32 Stokastiska processer för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS36 Sannolikhetslära (ersatt av TAMS42_HT) för IT (informationsteknologi civing)
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för KB (Kemisk biologi civing)
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för TB (Teknisk biologi civing)
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MED (Medicinsk teknik civing)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för KB (Kemisk biologi civing)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för TB (Teknisk biologi civing)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS42 Probability and Statistics för D (Datateknik civing)
TAMS42 Probability and Statistics för IT (informationsteknologi civing)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
TAMS80 Matematisk statistik, grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TAMS81 Statistisk försöksplanering för KB (Kemisk biologi civing)
TAMS81 Statistisk försöksplanering för TB (Teknisk biologi civing)
TAMS81 Statistisk försöksplanering för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-28