Göm meny

TATB04 Inledande matematisk analys

Vet du inte när din tenta eller dugga går?

Här kan du söka efter tidpunkt och sal för alla tentor på universitetet. För att skriva en tenta eller dugga måste man anmäla sig.

Pluggtips

  • Pluggtips för dugga 1 [pdf]
  • Pluggtips för dugga 2 [pdf]

Gamla tentor

Nedan finns en lista över gamla tentor och duggor från kurserna TATA79 och TATB04. Det finns ingen skillnad mellan kurserna när det gäller utformningen av duggor och tentor.