Göm meny

TATA42: Tentor

Visning och utlämning av tentor

Tid och plats för visning och utlämning av tentamen meddelas via e-post efter att resultatet inrapporterats.

Efter visning finns tentan att hämta på MAI:s expedition, se sidan Hämta rättad tenta i Liunet student. Klicka sedan på "MAI - Matematiska institutionen".

Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni följa anvisningarna på sidan som det länkas till ovan under "Rättelse eller omprövning". Notera speciellt att ni måste använda er av avsedd blankett, som går att nå via länk på ovanstående sida.

Obs! Nytt tentaformat 2023

I fortsättningen kommer det krävas att man presterar något inom vart och ett av kursens fyra delområden (I. Maclaurin- och Taylorutveckling; II. Differentialekvationer; III. Generaliserade integraler, numeriska serier och potensserier; IV. Integraltillämpningar), se nedanstående exempeltentor:

  1. Tenta, Svar
  2. Tenta, Svar
  3. Tenta, Svar
  4. Tenta Svar
(I ovanstående tentor är betygskraven givna för TATA42. För 9GMA04 gäller istället följande:
För godkänd tentamen (betyg G/VG) räcker krav K1 och K2, där
K1: 1 poäng på varje uppgift på del A, och
K2: 3/5 godkända uppgifter och 8/14 poäng totalt.)

De tolv senaste tentatillfällena


Sidansvarig: Ulf Janfalk
Senast uppdaterad: 2023-08-24