Göm meny

TATA42: Tentor

Visning och utlämning av tentor

Tid och plats för visning och utlämning av tentamen meddelas via e-post efter att resultatet inrapporterats.

Efter visning finns tentan att hämta på MAI:s expedition, se sidan Hämta rättad tenta i Liunet student. Klicka sedan på "MAI - Matematiska institutionen".

Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni följa anvisningarna på sidan som det länkas till ovan under "Rättelse eller omprövning". Notera speciellt att ni måste använda er av avsedd blankett, som går att nå via länk på ovanstående sida.

Exempeltentor med förklaringar

Se exempeltentorna i TATA42 respektive 9GMA04 för en detaljerad förklaring av vad som krävs och hur godkända KTR tillgodoräknas från och med mars 2024.

De tolv senaste tentatillfällena


Sidansvarig: Ulf Janfalk
Senast uppdaterad: 2024-03-18